☆☆YENİ☆☆ Vıaccess key

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
[h=3]VIACCESS KEY[/h]
[ SRG SSR ] ASTRA 19.2°E

V 023800 T1 495EE3839DD6544AF23FC1EC7C684D973CF873926F1CF0F586DA31A1156B
A69A3461A28A965DCB2A5B932757B3D34640CF1A654C20A548C3E6B97DBD
104363092FC89C3D67D82EAE3600075C330E8D946AE8AD5F06E7F42BB79F
AC284B250153BE217A3EFD3291440D8F501DC5A8A7147BBBED12C4BF89DB
DCD162700C3A95AFB4F6B103C6FB18DDC77623E4FC4EF169AA6613294F7E
240FB59E1FAB42049959D91B22B6F9351E6E6DC2909B5A52477FC082FE2C
8098A358D739DE71D23B6075B00AA937746C848841CAC926F7EAE230DF79
BC2DEEF305B845A019777887BAD0FAE5CE028BE1385551EFCDFF0B72D4E9
168E08D5561781CC11A4E0858C64B2EB1E84CC47F20C8155 ; 23/03/2014 12:20:56
V 023800 D1 0B552C11AF0A2FB8 ; 23/03/2014 12:21:16
V 023800 X1 3D1229C2ED29C130 ; 23/03/2014 12:21:33
V 023800 P1 0304000207050106 ; 23/03/2014 12:21:49
V 023800 C1 DA4E0B42134F433B ; 23/03/2014 12:22:02
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF ;TNT SAT FRANCE

[ TNT SAT FRANCE ] ASTRA 19.2°E


V 030B00 EE 349883E54D58336DCA750A878ACC5CD5 ; WB2 SD SurEncryption
V 030B00 E14 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; WB2 HD SurEncryption
V 030B00 E15 127003F8E95100367A556121C779FB6E ; WB2 HD SurEncryption
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ; TNTSat France (19.2°E)
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ; TNTSat France (19.2°E)
V 030B00 0B 7C6A2428C020023B163E4FE024FF5D9D ; TNTSat France (19.2°E)
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ; TNTSat France (19.2°E)
V 030B00 E1 F786E21F1782BE097553B0D349E0362A 08.07.2014 Next Key
V 030B00 E10 2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E ; SurEncryption Key
V 030B00 E11 F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1 ; SurEncryption Key 04.07.2014
V 030B00 E12 DD390FED2191D282016025093EE091BA ; SurEncryption Key
V 030B00 E13 8C6199E0B8877F4BD2136EF6D1142D15 ; SurEncryption Key
V 030B00 E2 48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577 30.06.2014
V 030B00 EF 4A26AD251795A58A11BBC07B53C44348 ; WB2 SurEncryption Key 19/06/2014
V 030B00 EC 9A3EAB0203EBFFCA85B4F18280749F56 ; WB SurEncryption Key
V 030B00 ED 2504B382B16D8C6758DB960E311E9351 ; WB2 SurEncryption Key
V 030B00 D1 89CBB54EEB94E350 ; Des1_Key
V 030B00 X1 8B2908AE39B0101A ; XORArray
V 030B00 P1 0704020305000601 ; PermArray
V 030B00 C1 FC3C5F15D7A0B437 ; ChainArray
V 030B00 T1 7F308A9B0B803C4B6BBFEFB041F03B58E3BCAFBEE583B415A53571952BAB E
9A17964A8BA8BE4E053DB6AD5511C063739D81786DD92871BD7B718E7312 DDC77F3DE1AD4
FC60932909703D97B9688F2C5B6221F501D0894F995028A9FD4A3F9861F7 1F20AD030846C
F546C44DF76C18D0078F607A0F17A2E32119FF4852F4913C2599E9623EB1 924EDDA25FECA
F894226533579DC3A39C0E56044882BD755AACFA26A6B3E80567ECB136E6 FF4D107E8CB8A
AE1EE8E5FC42A9A525DC702CD72B20F88D9437D16D65ECB406D144CF9745 C127CC0C9A7A4
9069BB0DEAC8C563AE664ED26FB57B271D6E3ECEC645D3D142E238A2B63A 340AFB73911E84CC47F20C8155 ;
TransformTabl

[ Ant-1 Euro ]


Eurobird9A (9°E) 12149 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK- | |Via2.6
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ; Des3_Key
V 021110 D1 89CBB54EEB94E350 ; Des1_Key
V 021110 X1 12BF4D2F2A10F590 ; XORArray
V 021110 P1 0704020305000601 ; PermArray
V 021110 C1 E96B9FD44D3D335E ; ChainArray
V 021110 T1 9453847eee7345cfd1d482d3603036ecd6cd9af5da1fe5243e715cea8641
ba1528a747c2172edcd920968e752f4a252c0d38ab4ca56e0e8d31644e5e
7761189f781dfa85fd065922f7e92d9533a93ae8f1e788015de3d2926246
5ff21a543b5a0c3d58c939d8ae7f876cbfd569ce35c49b19c105c82bac3c
40edb1fcbc990367a4b80aa102431c6852f8beffb6372aefb9a657bb004b
29b4db7d1270e1aab53fd083b7e280349121e44d9d3276f066dfde7accc7
979e8ca281901e937cc38a6ae67223bd6ff6cab37463c6feb2116d07a008
560b096b10e06527149826ebb0afd79ca355a816c0514f491bdd0f79048f
ad505bf4f313c54889fb42f97b44cb8b ; TransformTableSic Internacional[ ] New Frq:12569 H 3702 7/8 EUTELSAT W2 16°E | Ident:007800 | Viaccess


KEY08:5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
Cevap: Vıaccess key

-VIACCESS 1--
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;Mezzo/MCM Belgique (13.0°E/5.0°W)
;------------------------------------------------------------------
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;Globecast France (5.0°W)
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;Globecast France (5.0°W)
;----------------------------------------------
V 007800 08 5B141E389C46245F ;Sic International (16.0°E)
V 007800 09 606C85DA02419061 ;Sic International (16.0°E)
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;Sic International (16.0°E)
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
Cevap: Vıaccess key

-VIACCESS 2-
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ;Ant-1-Le bouquet de Canal+ (39°- 26°E)
V 021110 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 021110 X1 12BF4D2F2A10F590 ;XORArray
V 021110 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 021110 C1 E96B9FD44D3D335E ;ChainArray
V 021110 T1 9453847eee7345cfd1d482d3603036ecd6cd9af5da1fe5243e715cea8641b
a1528a747c2172edcd920968e752f4a252c0d38ab4ca56e0e8d31644e5e7761189f781dfa
85fd065922f7e92d9533a93ae8f1e788015de3d29262465ff21a543b5a0c3d58c939d8ae7
f876cbfd569ce35c49b19c105c82bac3c40edb1fcbc990367a4b80aa102431c6852f8beff
b6372aefb9a657bb004b29b4db7d1270e1aab53fd083b7e280349121e44d9d3276f066dfd
e7accc7979e8ca281901e937cc38a6ae67223bd6ff6cab37463c6feb2116d07a008560b09
6b10e06527149826ebb0afd79ca355a816c0514f491bdd0f79048fad505bf4f313c54889fb42f97b44cb8b ;TransformTable
;----------------------------------------------------------------------------------
V 022610 08 DFB61C951AE2C57BDE0D4887B9614295 ;CSat (19.2°E)
V 022610 09 6585A93F605B570F2D2C2FC1926BAB65 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0A 3871F777C42CFB6D946A506D78FF5284 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0B 2942EDF704B6FD8AD53BA211CFA060B7 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0C E39A2FD7F86CD3ACD38F6EBA87B98CDB ;CSat (19.2°E)
V 022610 0D EA330AF252112263481CB0F2059B8178 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0E 38E27A647C1BC3CB4C059F6495FF1C6C ;CSat (19.2°E)
V 022610 0F FA68F98A53EF0077900BCF59C0673E2B ;CSat (19.2°E)
V 022610 D1 536D1D0DC041D468 ;Des1_Key
V 022610 X1 8DE3666B8CB0B00B ;XORArray
V 022610 P1 0106000203050407 :winkytongue:ermArray
V 022610 C1 1332DB1E6775561E ;ChainArray
V 022610 T1 D6B456127B1032D86067DF48284A9C6C05E4036DBC33D48E53654BAA6A57C263C0434F5E69F434B80C6FE57C58CF9697C86E0615263CBB7F9D81945535E6B9865BD5E02168D7B0A80BBD0D1AC680CA2290A5AE18893B021D2CC18540778A2361085F751F8219B30944241CBA0F133129E38FD1DEF062F25C93EBEC042B83D9374D39647D8D5A3FD3F8545DDDF784177150DC9E783AEA2E2FE8CBE9B10E3892E2BFC5BEE7B251DAB647D21BFDEEC952FB469BA46601E1A7CE273E6B361449A2A020591EEFFEA14CDB30AD4E99FFEDB72DFC72A98716410045077EA6C7918B730A42B59F70112A3DA3989A95797ACDACC374F676F525F3F18C88FAF9AFD0ABC4CC ;TransformTable mk
;----------------------------------------------------------------------------------
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF , SSR/SRG Swiss (13.0°E)
V 023800 D1 0B552C11AF0A2FB8 ; Des1_Key
V 023800 X1 3D1229C2ED29C130 ; XORArray
V 023800 P1 0304000207050106 ; PermArray
V 023800 C1 DA4E0B42134F433B ; ChainArray
V 023800 T1 495EE3839DD6544AF23FC1EC7C684D973CF873926F1CF0F586DA31A1156BA69A3461A28A965DCB2A5B932757B3D34640CF1A654C20A548C3E6B97DBD104363092FC89C3D67D82EAE3600075C330E8D946AE8AD5F06E7F42BB79FAC284B250153BE217A3EFD3291440D8F501DC5A8A7147BBBED12C4BF89DBDCD162700C3A95AFB4F6B103C6FB18DDC77623E4FC4EF169AA6613294F7E240FB59E1FAB42049959D91B22B6F9351E6E6DC2909B5A52477FC082FE2C8098A358D739DE71D23B6075B00AA937746C848841CAC926F7EAE230DF79BC2DEEF305B845A019777887BAD0FAE5CE028BE1385551EFCDFF0B72D4E9168E08D5561781CC11A4E0858C64B2EB1E84CC47F20C8155 ;TransformTable
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
Cevap: Vıaccess key

--VIACCESS 3-----

V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0B 7C6A2428C020023B163E4FE024FF5D9D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 E1 821F4556238DDE0FA0BD318F083E84BC ;Sur Encryption Key
V 030B00 E2 9B63A97DA5C80A87A87EF16CB28EF1AB ;SurEncryption Key
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ;WB2 HD SurEncryption
V 030B00 E5 127003F8E95100367A556121C779FB6E ;TNTSat HD Key
V 030B00 EC 9A3EAB0203EBFFCA85B4F18280749F56 ;WB SurEncryption Key
V 030B00 ED 2504B382B16D8C6758DB960E311E9351 ;WB2 SurEncryption Key
V 030B00 EE 349883E54D58336DCA750A878ACC5CD5 ;WB2 SD SurEncryption
V 030B00 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 030B00 X1 8B2908AE39B0101A ;XORArray
V 030B00 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 030B00 C1 FC3C5F15D7A0B437 ;ChainArray
V 030B00 T1 7F308A9B0B803C4B6BBFEFB041F03B58E3BCAFBEE583B415A53571952BABE9A17964A8BA8BE4E053DB6AD5511C063739D81786DD92871BD7B718E7312DDC77F3DE1AD4FC60932909703D97B9688F2C5B6221F501D0894F995028A9FD4A3F9861F71F20AD030846CF546C44DF76C18D0078F607A0F17A2E32119FF4852F4913C2599E9623EB1924EDDA25FECAF894226533579DC3A39C0E56044882BD755AACFA26A6B3E80567ECB136E6FF4D107E8CB8AAE1EE8E5FC42A9A525DC702CD72B20F88D9437D16D65ECB406D144CF9745C127CC0C9A7A49069BB0DEAC8C563AE664ED26FB57B271D6E3ECEC645D3D142E238A2B63A340AFB73911E84CC47F20C8155 ;TransformTable
=========================================================================
I 061600 02 42736723A25DC81707FF151483BB6B1E ;Sitel(16°E)
I 061600 04 42736723A25DC81707FF151483BB6B1E ;Sitel(16°E)
I 061600 03 921A2C2409B8F7362796E42540B6EBBC ;Sitel(16°E)
I 061600 06 921A2C2409B8F7362796E42540B6EBBC ;Sitel(16°E)
I 061600 M1 517F6388708691C9468352B3D4A98031 ;Sitel(16°E)
I 061600 M2 3F33FD197F97AAFBD4A910C46B99704A ;Sitel(16°E)
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# VIACCESS KEYS #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
V 030B00 E2 48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key dzhack 2014-06-30 19:48:04
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ; ANT 1 Europe 9° East SEVMEK46 2014-06-22 14:01:25
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ; CFi TV-MCM Belgiqu SEVMEK46 2014-06-22 14:01:08
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:49
V 007800 09 606C85DA02419061 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:38
V 007800 08 5B141E389C46245F ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:44
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF ; SRG SEVMEK46 2014-03-23 14:23:14
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:24:50
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2014-06-23 01:10:37
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:27:44
V 030B00 E11 F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:38:28
V 030B00 E13 8C6199E0B8877F4BD2136EF6D1142D15 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:40:45
V 030B00 E12 DD390FED2191D282016025093EE091BA ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:39:39
V 030B00 E1 F786E21F1782BE097553B0D349E0362A ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key SEVMEK46 2015-01-03 11:52:55
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; TNTSAT ASTRA 19.2E SEVMEK46 2015-01-21 13:17:33
V 030B00 E14 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; WB2 HD SurEncryption TNTSAT 19.2 E SEVMEK46 2014-12-26 02:07:48
V 030B00 EF 4A26AD251795A58A11BBC07B53C44348 ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-19 21:08:53
V 030B00 E10 2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-26 20:22:56
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# VIACCESS KEYS #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
V 030B00 E2 48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key dzhack 2014-06-30 19:48:04
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ; ANT 1 Europe 9° East SEVMEK46 2014-06-22 14:01:25
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ; CFi TV-MCM Belgiqu SEVMEK46 2014-06-22 14:01:08
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:49
V 007800 09 606C85DA02419061 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:38
V 007800 08 5B141E389C46245F ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:44
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF ; SRG SEVMEK46 2014-03-23 14:23:14
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:24:50
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2014-06-23 01:10:37
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:27:44
V 030B00 E11 F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:38:28
V 030B00 E13 8C6199E0B8877F4BD2136EF6D1142D15 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:40:45
V 030B00 E12 DD390FED2191D282016025093EE091BA ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:39:39
V 030B00 E1 F786E21F1782BE097553B0D349E0362A ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key SEVMEK46 2015-01-03 11:52:55
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; TNTSAT ASTRA 19.2E SEVMEK46 2015-01-21 13:17:33
V 030B00 E14 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; WB2 HD SurEncryption TNTSAT 19.2 E SEVMEK46 2014-12-26 02:07:48
V 030B00 EF 4A26AD251795A58A11BBC07B53C44348 ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-19 21:08:53
V 030B00 E10 2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-26 20:22:56
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# VIACCESS KEYS #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
V 030B00 E2 48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key dzhack 2014-06-30 19:48:04
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ; ANT 1 Europe 9° East SEVMEK46 2014-06-22 14:01:25
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ; CFi TV-MCM Belgiqu SEVMEK46 2014-06-22 14:01:08
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:49
V 007800 09 606C85DA02419061 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:38
V 007800 08 5B141E389C46245F ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:44
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF ; SRG SEVMEK46 2014-03-23 14:23:14
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:24:50
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2014-06-23 01:10:37
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:27:44
V 030B00 E11 F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:38:28
V 030B00 E13 8C6199E0B8877F4BD2136EF6D1142D15 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:40:45
V 030B00 E12 DD390FED2191D282016025093EE091BA ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:39:39
V 030B00 E1 F786E21F1782BE097553B0D349E0362A ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key SEVMEK46 2015-01-03 11:52:55
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; TNTSAT ASTRA 19.2E SEVMEK46 2015-01-21 13:17:33
V 030B00 E14 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; WB2 HD SurEncryption TNTSAT 19.2 E SEVMEK46 2014-12-26 02:07:48
V 030B00 EF 4A26AD251795A58A11BBC07B53C44348 ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-19 21:08:53
V 030B00 E10 2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-26 20:22:56
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# VIACCESS KEYS #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
V 030B00 E2 48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key dzhack 2014-06-30 19:48:04
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ; ANT 1 Europe 9° East SEVMEK46 2014-06-22 14:01:25
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ; CFi TV-MCM Belgiqu SEVMEK46 2014-06-22 14:01:08
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:49
V 007800 08 5B141E389C46245F ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:44
V 007800 09 606C85DA02419061 ; SIC (16E) SEVMEK46 2014-06-22 14:01:38
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF ; SRG SEVMEK46 2014-03-23 14:23:14
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:24:50
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2013-07-31 04:27:44
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ; TNT Sat 19.2E SEVMEK46 2014-06-23 01:10:37
V 030B00 E13 8C6199E0B8877F4BD2136EF6D1142D15 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:40:45
V 030B00 E11 F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1 ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:38:28
V 030B00 E1 F786E21F1782BE097553B0D349E0362A ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key SEVMEK46 2015-01-03 11:52:55
V 030B00 E12 DD390FED2191D282016025093EE091BA ; TNT Sat 19.2E HD SurEncryption Key tonytr 2014-06-27 22:39:39
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; TNTSAT ASTRA 19.2E SEVMEK46 2015-01-21 13:17:33
V 030B00 E14 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ; WB2 HD SurEncryption TNTSAT 19.2 E SEVMEK46 2014-12-26 02:07:48
V 030B00 EF 4A26AD251795A58A11BBC07B53C44348 ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-19 21:08:53
V 030B00 E10 2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E ; WB2 SurEncryption tonytr 2014-06-26 20:22:56
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
VIACCESS 1
##############################################
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;Mezzo (13.0°E)
##############################################
VIACCESS 2
##############################################
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321;Ant-1 (9°E)
V 021110 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 021110 X1 12BF4D2F2A10F590 ;XORArray
V 021110 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 021110 C1 E96B9FD44D3D335E ;ChainArray
V 021110 T1 9453847eee7345cfd1d482d3603036ecD6cd9AF5DA1FE5243e715cea8641ba1528a747c2172edcd920968e752f4a252c0d38ab4ca56e0e8d31644e5e7761189f781dfa85fd065922f7e92d9533a93ae8f1e788015de3d29262465ff21a543b5a0c3d58c939d8ae7f876cbfd569ce35c49b19c105c82bac3c40edb1fcbc990367a4b80aa102431c6852f8beffb6372aefb9a657bb004b29b4db7d1270e1aab53fd083b7e280349121e44d9d3276f066dfde7accc7979e8ca281901e937cc38a6ae67223bd6ff6cab37463c6feb2116d07a008560b096b10e06527149826ebb0afd79ca355a816c0514f491bdd0f79048fad505bf4f313c54889fb42f97b44cb8b ;TransformTable
;---------------------------------------------
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF;SRG SSR (13.0°E)
V 023800 D1 0B552C11AF0A2FB8 ;Des1_Key
V 023800 X1 3D1229C2ED29C130 ;XORArray
V 023800 P1 0304000207050106 :winkytongue:ermArray
V 023800 C1 DA4E0B42134F433B ;ChainArray
V 023800 T1 495EE3839DD6544AF23FC1EC7C684D973CF873926F1CF0F586DA31A1156B A69A3461A28A965DCB2A5B932757B3D34640CF1A654C20A548C3E6B97DBD 104363092FC89C3D67D82EAE3600075C330E8D946AE8AD5F06E7F42BB79F AC284B250153BE217A3EFD3291440D8F501DC5A8A7147BBBED12C4BF89DB DCD162700C3A95AFB4F6B103C6FB18DDC77623E4FC4EF169AA6613294F7E 240FB59E1FAB42049959D91B22B6F9351E6E6DC2909B5A52477FC082FE2C 8098A358D739DE71D23B6075B00AA937746C848841CAC926F7EAE230DF79 BC2DEEF305B845A019777887BAD0FAE5CE028BE1385551EFCDFF0B72D4E9 168E08D5561781CC11A4E0858C64B2EB1E84CC47F20C8155 ;Transformation table
##############################################
VIACCESS 3
##############################################
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0B 7C6A2428C020023B163E4FE024FF5D9D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 E1 F786E21F1782BE097553B0D349E0362A ;Sur Encryption Key
V 030B00 E2 48C19B86A4E2EB7288DFDCE7C2BB7577 ;HD Sur Encryption Key (New Active)
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ;WB2 HD SurEncryption
V 030B00 E5 127003F8E95100367A556121C779FB6E ;TNTSat HD Key
V 030B00 EC 9A3EAB0203EBFFCA85B4F18280749F56 ;WB SurEncryption Key
V 030B00 ED 2504B382B16D8C6758DB960E311E9351 ;WB2 SurEncryption Key
V 030B00 EE 349883E54D58336DCA750A878ACC5CD5 ;WB2 SD SurEncryption
V 030B00 E10 2844258792F6D9529A328B3E8CD2FD0E ;SD Sur Encryption Key
V 030B00 E11 F62C3BE300E98BBB378DFA38BB6EEEF1 ;SD Sur Encryption Key (New!!!)
V 030B00 E14 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ;WB2 HD Sur Encryption Key
V 030B00 E17 1DE5B042AD670BB16A3A76BDAD2F7AC0 ;HD AES SurEncryption Key
V 030B00 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 030B00 X1 8B2908AE39B0101A ;XORArray
V 030B00 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 030B00 C1 FC3C5F15D7A0B437 ;ChainArray
V 030B00 T1 7F308A9B0B803C4B6BBFEFB041F03B58E3BCAFBEE583B415A53571952BABE9A17964A8BA8BE4E053DB6AD5511C063739D81786DD92871BD7B718E7312DDC77F3DE1AD4FC60932909703D97B9688F2C5B6221F501D0894F995028A9FD4A3F9861F71F20AD030846CF546C44DF76C18D0078F607A0F17A2E32119FF4852F4913C2599E9623EB1924EDDA25FECAF894226533579DC3A39C0E56044882BD755AACFA26A6B3E80567ECB136E6FF4D107E8CB8AAE1EE8E5FC42A9A525DC702CD72B20F88D9437D16D65ECB406D144CF9745C127CC0C9A7A49069BB0DEAC8C563AE664ED26FB57B271D6E3ECEC645D3D142E238A2B63A340AFB73911E84CC47F20C8155
##############################################
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
-------------------------------VIACCESS 1----------------------------------

V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;Mezzo/MCM Belgique (13.0°E/5.0°W)
;------------------------------------------------------------------
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;Globecast France (5.0°W)
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;Globecast France (5.0°W)
;----------------------------------------------
V 007800 08 5B141E389C46245F ;Sic International (16.0°E)
V 007800 09 606C85DA02419061 ;Sic International (16.0°E)
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;Sic International (16.0°E)

----------------------------VIACCESS 2---------------------------------------

V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ;Ant-1-Le bouquet de Canal+ (39°- 26°E)
V 021110 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 021110 X1 12BF4D2F2A10F590 ;XORArray
V 021110 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 021110 C1 E96B9FD44D3D335E ;ChainArray
V 021110 T1 9453847eee7345cfd1d482d3603036ecd6cd9af5da1fe5243e715cea8641b
a1528a747c2172edcd920968e752f4a252c0d38ab4ca56e0e8d31644e5e7761189f781dfa
85fd065922f7e92d9533a93ae8f1e788015de3d29262465ff21a543b5a0c3d58c939d8ae7
f876cbfd569ce35c49b19c105c82bac3c40edb1fcbc990367a4b80aa102431c6852f8beff
b6372aefb9a657bb004b29b4db7d1270e1aab53fd083b7e280349121e44d9d3276f066dfd
e7accc7979e8ca281901e937cc38a6ae67223bd6ff6cab37463c6feb2116d07a008560b09
6b10e06527149826ebb0afd79ca355a816c0514f491bdd0f79048fad505bf4f313c54889fb42f97b44cb8b ;TransformTable
;----------------------------------------------------------------------------------
V 022610 08 DFB61C951AE2C57BDE0D4887B9614295 ;CSat (19.2°E)
V 022610 09 6585A93F605B570F2D2C2FC1926BAB65 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0A 3871F777C42CFB6D946A506D78FF5284 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0B 2942EDF704B6FD8AD53BA211CFA060B7 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0C E39A2FD7F86CD3ACD38F6EBA87B98CDB ;CSat (19.2°E)
V 022610 0D EA330AF252112263481CB0F2059B8178 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0E 38E27A647C1BC3CB4C059F6495FF1C6C ;CSat (19.2°E)
V 022610 0F FA68F98A53EF0077900BCF59C0673E2B ;CSat (19.2°E)
V 022610 D1 536D1D0DC041D468 ;Des1_Key
V 022610 X1 8DE3666B8CB0B00B ;XORArray
V 022610 P1 0106000203050407 :winkytongue:ermArray
V 022610 C1 1332DB1E6775561E ;ChainArray
V 022610 T1 D6B456127B1032D86067DF48284A9C6C05E4036DBC33D48E53654BAA6A57C263C0434F5E69F434B80C6FE57C58CF9697C86E0615263CBB7F9D81945535E6B9865BD5E02168D7B0A80BBD0D1AC680CA2290A5AE18893B021D2CC18540778A2361085F751F8219B30944241CBA0F133129E38FD1DEF062F25C93EBEC042B83D9374D39647D8D5A3FD3F8545DDDF784177150DC9E783AEA2E2FE8CBE9B10E3892E2BFC5BEE7B251DAB647D21BFDEEC952FB469BA46601E1A7CE273E6B361449A2A020591EEFFEA14CDB30AD4E99FFEDB72DFC72A98716410045077EA6C7918B730A42B59F70112A3DA3989A95797ACDACC374F676F525F3F18C88FAF9AFD0ABC4CC ;TransformTable mk
;----------------------------------------------------------------------------------
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF , SSR/SRG Swiss (13.0°E)
V 023800 D1 0B552C11AF0A2FB8 ; Des1_Key
V 023800 X1 3D1229C2ED29C130 ; XORArray
V 023800 P1 0304000207050106 ; PermArray
V 023800 C1 DA4E0B42134F433B ; ChainArray
V 023800 T1 495EE3839DD6544AF23FC1EC7C684D973CF873926F1CF0F586DA31A1156BA69A3461A28A965DCB2A5B932757B3D34640CF1A654C20A548C3E6B97DBD104363092FC89C3D67D82EAE3600075C330E8D946AE8AD5F06E7F42BB79FAC284B250153BE217A3EFD3291440D8F501DC5A8A7147BBBED12C4BF89DBDCD162700C3A95AFB4F6B103C6FB18DDC77623E4FC4EF169AA6613294F7E240FB59E1FAB42049959D91B22B6F9351E6E6DC2909B5A52477FC082FE2C8098A358D739DE71D23B6075B00AA937746C848841CAC926F7EAE230DF79BC2DEEF305B845A019777887BAD0FAE5CE028BE1385551EFCDFF0B72D4E9168E08D5561781CC11A4E0858C64B2EB1E84CC47F20C8155 ;TransformTable

-----------------------------VIACCESS 3--------------------------------------
---------
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0B 7C6A2428C020023B163E4FE024FF5D9D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 E1 821F4556238DDE0FA0BD318F083E84BC ;Sur Encryption Key
V 030B00 E2 9B63A97DA5C80A87A87EF16CB28EF1AB ;SurEncryption Key
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ;WB2 HD SurEncryption
V 030B00 E5 127003F8E95100367A556121C779FB6E ;TNTSat HD Key
V 030B00 EC 9A3EAB0203EBFFCA85B4F18280749F56 ;WB SurEncryption Key
V 030B00 ED 2504B382B16D8C6758DB960E311E9351 ;WB2 SurEncryption Key
V 030B00 EE 349883E54D58336DCA750A878ACC5CD5 ;WB2 SD SurEncryption
V 030B00 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 030B00 X1 8B2908AE39B0101A ;XORArray
V 030B00 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 030B00 C1 FC3C5F15D7A0B437 ;ChainArray
V 030B00 T1 7F308A9B0B803C4B6BBFEFB041F03B58E3BCAFBEE583B415A53571952BABE9A17964A8BA8BE4E053DB6AD5511C063739D81786DD92871BD7B718E7312DDC77F3DE1AD4FC60932909703D97B9688F2C5B6221F501D0894F995028A9FD4A3F9861F71F20AD030846CF546C44DF76C18D0078F607A0F17A2E32119FF4852F4913C2599E9623EB1924EDDA25FECAF894226533579DC3A39C0E56044882BD755AACFA26A6B3E80567ECB136E6FF4D107E8CB8AAE1EE8E5FC42A9A525DC702CD72B20F88D9437D16D65ECB406D144CF9745C127CC0C9A7A49069BB0DEAC8C563AE664ED26FB57B271D6E3ECEC645D3D142E238A2B63A340AFB73911E84CC47F20C8155 ;TransformTable
=========================================================================
I 061600 02 42736723A25DC81707FF151483BB6B1E ;Sitel(16°E)
I 061600 04 42736723A25DC81707FF151483BB6B1E ;Sitel(16°E)
I 061600 03 921A2C2409B8F7362796E42540B6EBBC ;Sitel(16°E)
I 061600 06 921A2C2409B8F7362796E42540B6EBBC ;Sitel(16°E)
I 061600 M1 517F6388708691C9468352B3D4A98031 ;Sitel(16°E)
I 061600 M2 3F33FD197F97AAFBD4A910C46B99704A ;Sitel(16°E)
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
VIACCESS 2 roviders and keys definition-xplod
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V 022610 08 DFB61C951AE2C57BDE0D4887B9614295 ;Canalsat (19E)
V 022610 09 6585A93F605B570F2D2C2FC1926BAB65 ;Canalsat (19.2E) 19.05.2012---XPLOD
V 022610 0c A1EE84B9498D875B68AD6C98B425C50D ;Active
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ;TNT France (19.2oE) [NT1]---XPLOD
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ;TNTSat
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ;Canal+ Maghreb--Ant-1 Euro Helasat 39°E | 11052-V-30000 |Via2.6
V 020810 08 697409FA34F2BD7B23B48926637F380E ;France3-France2 | 11591 V 20000 | ATlantic bird 3 5°W ---XPLOD
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
VIACCESS Providers and keys definition-xplod
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFiTV-MCMBelgique(13.0E,5.0W)---XPLOD
V 007800 08 5B141E389C46245F ;23-04-2009 SIC INTERNACIONAL @ EUTELSAT W2 16°E 12734 V 3700
V 007800 09 606C85DA02419061 ;23-04-2009 SIC INTERNACIONAL @ EUTELSAT W2 16°E ---XPLOD
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;23-04-2009 SIC INTERNACIONAL @ EUTELSAT W2 16°---XPLOD
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
-------------------------------VIACCESS 1----------------------------------

V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;Mezzo/MCM Belgique (13.0°E/5.0°W)
;------------------------------------------------------------------
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;Globecast France (5.0°W)
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;Globecast France (5.0°W)
;----------------------------------------------
V 007800 08 5B141E389C46245F ;Sic International (16.0°E)
V 007800 09 606C85DA02419061 ;Sic International (16.0°E)
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;Sic International (16.0°E)
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
---------------------------VIACCESS 2---------------------------------------

V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321 ;Ant-1-Le bouquet de Canal+ (39°- 26°E)
V 021110 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 021110 X1 12BF4D2F2A10F590 ;XORArray
V 021110 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 021110 C1 E96B9FD44D3D335E ;ChainArray
V 021110 T1 9453847eee7345cfd1d482d3603036ecd6cd9af5da1fe5243e715cea8641b
a1528a747c2172edcd920968e752f4a252c0d38ab4ca56e0e8d31644e5e7761189f781dfa
85fd065922f7e92d9533a93ae8f1e788015de3d29262465ff21a543b5a0c3d58c939d8ae7
f876cbfd569ce35c49b19c105c82bac3c40edb1fcbc990367a4b80aa102431c6852f8beff
b6372aefb9a657bb004b29b4db7d1270e1aab53fd083b7e280349121e44d9d3276f066dfd
e7accc7979e8ca281901e937cc38a6ae67223bd6ff6cab37463c6feb2116d07a008560b09
6b10e06527149826ebb0afd79ca355a816c0514f491bdd0f79048fad505bf4f313c54889fb42f97b44cb8b ;TransformTable
;----------------------------------------------------------------------------------
V 022610 08 DFB61C951AE2C57BDE0D4887B9614295 ;CSat (19.2°E)
V 022610 09 6585A93F605B570F2D2C2FC1926BAB65 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0A 3871F777C42CFB6D946A506D78FF5284 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0B 2942EDF704B6FD8AD53BA211CFA060B7 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0C E39A2FD7F86CD3ACD38F6EBA87B98CDB ;CSat (19.2°E)
V 022610 0D EA330AF252112263481CB0F2059B8178 ;CSat (19.2°E)
V 022610 0E 38E27A647C1BC3CB4C059F6495FF1C6C ;CSat (19.2°E)
V 022610 0F FA68F98A53EF0077900BCF59C0673E2B ;CSat (19.2°E)
V 022610 D1 536D1D0DC041D468 ;Des1_Key
V 022610 X1 8DE3666B8CB0B00B ;XORArray
V 022610 P1 0106000203050407 :winkytongue:ermArray
V 022610 C1 1332DB1E6775561E ;ChainArray
V 022610 T1 D6B456127B1032D86067DF48284A9C6C05E4036DBC33D48E53654BAA6A57C263C0434F5E69F434B80C6FE57C58CF9697C86E0615263CBB7F9D81945535E6B9865BD5E02168D7B0A80BBD0D1AC680CA2290A5AE18893B021D2CC18540778A2361085F751F8219B30944241CBA0F133129E38FD1DEF062F25C93EBEC042B83D9374D39647D8D5A3FD3F8545DDDF784177150DC9E783AEA2E2FE8CBE9B10E3892E2BFC5BEE7B251DAB647D21BFDEEC952FB469BA46601E1A7CE273E6B361449A2A020591EEFFEA14CDB30AD4E99FFEDB72DFC72A98716410045077EA6C7918B730A42B59F70112A3DA3989A95797ACDACC374F676F525F3F18C88FAF9AFD0ABC4CC ;TransformTable mk
;----------------------------------------------------------------------------------
V 023800 08 955CF3C92800F39F54B93005DF826DBF , SSR/SRG Swiss (13.0°E)
V 023800 D1 0B552C11AF0A2FB8 ; Des1_Key
V 023800 X1 3D1229C2ED29C130 ; XORArray
V 023800 P1 0304000207050106 ; PermArray
V 023800 C1 DA4E0B42134F433B ; ChainArray
V 023800 T1 495EE3839DD6544AF23FC1EC7C684D973CF873926F1CF0F586DA31A1156BA69A3461A28A965DCB2A5B932757B3D34640CF1A654C20A548C3E6B97DBD104363092FC89C3D67D82EAE3600075C330E8D946AE8AD5F06E7F42BB79FAC284B250153BE217A3EFD3291440D8F501DC5A8A7147BBBED12C4BF89DBDCD162700C3A95AFB4F6B103C6FB18DDC77623E4FC4EF169AA6613294F7E240FB59E1FAB42049959D91B22B6F9351E6E6DC2909B5A52477FC082FE2C8098A358D739DE71D23B6075B00AA937746C848841CAC926F7EAE230DF79BC2DEEF305B845A019777887BAD0FAE5CE028BE1385551EFCDFF0B72D4E9168E08D5561781CC11A4E0858C64B2EB1E84CC47F20C8155 ;TransformTable
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
---------------------------VIACCESS 3--------------------------------------
---------
V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 0B 7C6A2428C020023B163E4FE024FF5D9D ;TNT France (19.2°E)
V 030B00 E1 821F4556238DDE0FA0BD318F083E84BC ;Sur Encryption Key
V 030B00 E2 9B63A97DA5C80A87A87EF16CB28EF1AB ;SurEncryption Key
V 030B00 E4 6B1B024D36F60974973CB81FA5E8F01C ;WB2 HD SurEncryption
V 030B00 E5 127003F8E95100367A556121C779FB6E ;TNTSat HD Key
V 030B00 EC 9A3EAB0203EBFFCA85B4F18280749F56 ;WB SurEncryption Key
V 030B00 ED 2504B382B16D8C6758DB960E311E9351 ;WB2 SurEncryption Key
V 030B00 EE 349883E54D58336DCA750A878ACC5CD5 ;WB2 SD SurEncryption
V 030B00 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
V 030B00 X1 8B2908AE39B0101A ;XORArray
V 030B00 P1 0704020305000601 :winkytongue:ermArray
V 030B00 C1 FC3C5F15D7A0B437 ;ChainArray
V 030B00 T1 7F308A9B0B803C4B6BBFEFB041F03B58E3BCAFBEE583B415A53571952BABE9A17964A8BA8BE4E053DB6AD5511C063739D81786DD92871BD7B718E7312DDC77F3DE1AD4FC60932909703D97B9688F2C5B6221F501D0894F995028A9FD4A3F9861F71F20AD030846CF546C44DF76C18D0078F607A0F17A2E32119FF4852F4913C2599E9623EB1924EDDA25FECAF894226533579DC3A39C0E56044882BD755AACFA26A6B3E80567ECB136E6FF4D107E8CB8AAE1EE8E5FC42A9A525DC702CD72B20F88D9437D16D65ECB406D144CF9745C127CC0C9A7A49069BB0DEAC8C563AE664ED26FB57B271D6E3ECEC645D3D142E238A2B63A340AFB73911E84CC47F20C8155 ;TransformTable
 

baran72

Mega üye
Katılım
14 Eki 2015
Mesajlar
13
Tepkime puanı
133
Puanları
262
I 061600 02 42736723A25DC81707FF151483BB6B1E ;Sitel(16°E)
I 061600 04 42736723A25DC81707FF151483BB6B1E ;Sitel(16°E)
I 061600 03 921A2C2409B8F7362796E42540B6EBBC ;Sitel(16°E)
I 061600 06 921A2C2409B8F7362796E42540B6EBBC ;Sitel(16°E)
I 061600 M1 517F6388708691C9468352B3D4A98031 ;Sitel(16°E)
I 061600 M2 3F33FD197F97AAFBD4A910C46B99704A ;Sitel(16°E)